Vertrouwens Contact Persoon bij Triffis

Het hoe en wat omtrent een vertrouwenscontactpersoon

Als bestuur van Triffis willen we er zorg voor dragen dat al onze medewerkers en springers kunnen sporten en werken in een veilig en sportief sportklimaat. Daarom hebben wij al geruime tijd een vertrouwenscontactpersoon (VCP) verbonden aan onze vereniging.

Bij een Vertrouwens Contact Persoon kun je in vertrouwen terecht voor zaken zoals: pesten, (seksuele) intimidatie. Natuurlijk kun je ook bij de VCP terecht wanneer je een conflict hebt met iemand van het personeel of bestuur en er samen niet uitkomt. De VCP staat er voor dat deze klacht of melding, indien nodig, anoniem blijft.

Wanneer de vertrouwenscontactpersoon een schrijven met afzender ontvangt zal de persoon in kwestie benaderd worden en kan er actie worden ondernomen. De Vertrouwens Contact Persoon is opgeleid zorgvuldig en discreet te handelen. De VCP  kan diegene die een melding doet uitleggen wat er gaat gebeuren met een melding of klacht en kan deze persoon begeleiden. In ernstige gevallen kan er ruggenspraak gehouden worden met een vertrouwenspersoon van de NOC*NSF.

Het komt bij elke vereniging ook wel eens voor dat er anonieme brieven bij een bestuur binnenkomen. Hiermee kan helaas niets mee gedaan worden omdat deze anoniem zijn verzonden. 


Met sportieve groeten,
Bestuur Trampolinevereniging Triffis Alkmaar

 

Contact

Sportcentrum De Meent Bauerfeind
Trampolinehal
Terborchlaan 301
1816 MH Alkmaar
info@triffis.nl 
Terug naar boven