Ondersteuning

AlkmaarPas


Voldoe je aan de voorwaarden voor een gratis AlkmaarPas? Dan ontvangen je kinderen hun eigen AlkmaarPas.
Een aanvraagformulier voor de gratis AlkmaarPas (waar de regeling lidmaatschap vereniging onderdeel van uitmaakt) vind je op www.alkmaar.nl/werkeninkomen.

Deze tegoeden staan dan voor kinderen van 4 t/m 11 jaar op de AlkmaarPas:

  • Kinderen doen mee-tegoed € 135,- Betaal hiermee het lidmaatschap van sport- en muziekverenigingen

Deze tegoeden staan dan voor kinderen van 12 t/m 17 jaar op de AlkmaarPas:

  • AlkmaarPas-tegoed € 107,-. Betaal hiermee het lidmaatschap sport- en muziekverenigingen, óf kaartjes voor theater, bioscoop en nog veel meer.


De tegoeden op de AlkmaarPas kunnen door de trainers (via de bijbehorende app) worden geincasseerd; daarvoor neem je de pas waarop het tegoed staat mee naar de training. 
Wanneer je betaalt met de Alkmaar Pas, meld je dit aan op het inschrijfformulier bij Diversen.

Zijn de tegoeden op de AlkmaarPas niet genoeg voor een sportvereniging of muziekles voor je kind tussen 4 en 17 jaar? Dan is er het Jeugdfonds Sport & Cultuur Alkmaar 

Jeugdfonds Sport & Cultuur


Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les.
 

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

 

Home > Voor wie? > Voor ouders

Te weinig geld voor sportclub of creatieve les?

Wil je kind graag voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We betalen voor kinderen en jongeren de contributie / het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Zo kan je kind meedoen!

Je kunt zelf geen bijdrage aanvragen. Daar is een intermediair voor nodig. Bijvoorbeeld de leerkracht, buurtsportcoach, cultuurcoach, schuldhulpverlener, jeugdhulpverlener, vrijwilliger van de Stichting Leergeld of iemand van het sociaal wijkteam. Als de aanvraag ingediend is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. De contributie of het lesgeld wordt direct betaald aan de club of instelling waar je kind op les gaat. De spelregels over de hoogte van de bijdrage of de leeftijd van het kind kunnen per fonds / gemeente verschillen. Kijk voor de spelregels op de websitepagina van het fonds bij jou in de buurt.

Hoe werkt het?

Stap 1: Vraag aan een intermediair (juf of meester op school, de buurtsportcoach, cultuurcoach, schuldhulpverlener, vrijwilliger van de Stichting Leergeld of bij het sociaal wijkteam) of hij / zij een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan doen.
Stap 2: De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag. Dat gaat heel gemakkelijk online.
Stap 3: De intermediair hoort meestal binnen een week of drie of de aanvraag goedgekeurd of afgekeurd is en laat je dat weten.
Stap 4: Als de aanvraag goedgekeurd is, kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dans – of muziekschool of andere organisatie waar je kind op les wil. Wij betalen de contributie / lesgeld direct aan de lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.

Een aanvraag doen? Download hier de ouderkaart, vul die in en neem de kaart mee naar de intermediair.

Vragen?

Als er een Jeugdfonds Sport & Cultuur in je gemeente is, kan de coördinator je verder helpen! Je vindt de contactgegevens op de websitepagina van het fonds in je gemeente. Zoek hier je gemeente.

Geen Jeugdfonds Sport & Cultuur in jouw gemeente? 

Neem dan contact op met de coördinator in je provincie. Meestal is er wel een oplossing. Je vindt de contactgegevens op de websitepagina van het fonds in jouw buurt.

Contact

Sportcentrum De Meent Bauerfeind
Trampolinehal
Terborchlaan 301
1816 MH Alkmaar
info@triffis.nl 
Terug naar boven