Nieuws

MAATREGELEN TEN GEVOLGE VAN HET CORONA VIRUS (2)

15 maart 2020

MAATREGELEN TEN GEVOLGE VAN HET CORONA VIRUS (2)

Tot en met dinsdag 31 maart vervallen alle lessen, behalve voor wedstrijd/topsport.

Afgelopen vrijdag hebben wij u bericht over maatregelen bij Triffis met betrekking tot het coronavirus. Hierbij sturen we u een nieuwe stand van zaken.

Na uitvoerig overleg in het bestuur van Triffis en enkele medici is besloten om tot en met 31 maart de volgende maatregelen te treffen:

 

  1. Alle recreanten lessen komen deze maand te vervallen Hiermee volgen we het advies op van het RIVM; dit geldt ook voor (al geboekte) clinics, schoolklassen, feestjes etc.
  2. De Topsporttrainingen gaan in overleg met de hoofdtrainer (aangepast) door. Sporters/trainers met gezondheidsklachten worden geacht niet naar de hal te komen. Topsporters kunnen om meerdere reden, inclusief gezondheidsredenen, niet zomaar stoppen met trainen. Dit conform advies van Vereniging Sport & Gemeente;
  3. Voor de wedstrijdsporters is het belangrijk om toch “feeling” te houden met de sport voor de naderende wedstrijden. Hen wordt 1 maal per week in een groep van maximaal 9 een les aangeboden. Sanne en Pascal zullen hiervoor een indeling maken voor maandag (18.00-20.00 uur), woensdag (17.30-19.30 uur) en vrijdag (17.00-19.00 uur). Ook hier geldt dat bij ziekte-symptomen men geacht wordt thuis te blijven.
  4. De regionale training op zondag 22 en 29 komen te vervallen.

 

Deze maatregelen zullen blijven gelden tot nader bericht.

 

In de zaal zullen desinfecterende schoonmaakmiddelen komen om de randen van de trampoline (daar waar iedereen zich omhoog drukt) schoon te houden. Verstandiger is om de handen helemaal niet te gebruiken om op de trampoline te komen

 

In het kader van bovenstaande besluiten moest een afweging gemaakt worden tussen gezondheids- en (top-) sportargumenten. Het is een uitzonderlijke en ernstige situatie en we hebben dit moeilijke besluit weloverwogen genomen. Wij hopen daarom op uw begrip en vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 


Bestuur van Triffis 
Op 6 april vindt een Algemene Ledenvergadering plaats. De uitnodiging hiervoor zullen alle leden ontvangen via een nieuwsbrief.
 
www.triffis.nl
Op  26 januari werd de Triffisdag gesprongen.....Niamh en Thalissa werden de winnaressen van de Triffiscup en de Triffis… Meer >
 
www.triffis.nl
Op zaterdag 18 januari is in Oss het Nederlands Kampioenschap voor Clubteams gesprongen. Triffs E-1 (Lara, Bo, Niamh en Jordy) nam de… Meer >
 
www.triffis.nl
Thalissa werd op vrijdag 13 december uitgeroepen tot Sporttalent van Alkmaar 2019. De drievoudig Nederlands kampioene is de jongste… Meer >
 
 
 
 
 
 
 

Contact

Sportcentrum De Meent Bauerfeind
Trampolinehal
Terborchlaan 301
1816 MH Alkmaar
info@triffis.nl 
Terug naar boven